رابیتس چیست و چگونه تولید می شود؟

شنبه . 1399/03/10

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز   

 رابيتس محصولی است که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید می شود.

 این محصول بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده می گردد.

کاربرد رابیتس در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری،پوشاندن تیر آهن و آرماتور،پوشاندن بتن سیمانی،ترمیم ترک های ساختمانی و

گالري تصاوير،تاسيسات سقف كاذب ،دكوراسيون ،ارك آشپزخانه،اپن آشپزخانه،گلوئي و نور مخفي دور سالن،گلهاي سقفي،پوشش كانال ها

رابيتس ورق فولادی مشبکی است که از انواع ورقهای گالوانیزه گرم از ضخامت۲۵/۰ تا ۵/۰ ساخته  می شود که با استفاده از مفتولهای گالوانیزه آرماتوربندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد نظر می شود رابیتس در دو نوع سطح و

برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود . نوع برجسته در دهانه های بزرگتر بکار می رود وجهت اندودکاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز  رابیتس برایاتصال بهتر اندود استفاده می شود

رابیتس در ابعاد ۶۰*۲۴۰ سانتیمتر تولید و عرضه میشود مساحتی در حدود 1.44متر را پوشش می دهد که با درنظر گرفتن تلرانس این مقدار معمولا 1.4

 متر محاسبه میگردد و با تقسیم متراژکاری بر این عدد تعداد رابیتس مورد نیاز بدست میاید و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری مینماید.

تعداد ستون های محور طولی رابیتس ۹ ستون،۱۱ ستون، ۱۳ ستون میباشد 

رابیتس ۹ ستون سبک به وزن ۶۵۰ گرم

رابیتس ۹ ستون نیمه سنگین به وزن ۷۸۰ گرم

رابیتس ۹ ستون سنگین به وزن ۸۷۰ گرم

رابیتس ۹ ستون فوق سنگین به وزن۹۰۰ گرم

رابیتس ۱۱ ستون سبک به وزن ۸۳۰ گرم

رابیتس ۱۱ ستون نیمه سنگین به وزن ۸۶۰ گرم

رابیتس ۱۳ستون سبک به وزن ۸۶۰ گرم 

رابیتس ۱۳ستون نیمه سنگین به وزن ۹۳۰ گرم

رابیتس ۱۳ستون نیمه سنگین به وزن ۹۳۰ گرم

رابیتس ۱۳ستون سنگین به وزن ۱۰۰۰ گرم

رابیتس ۱۳ستون فوق سنگین به وزن ۱۰۸۰ گرم

استفاده از شبکه رابیتس در جهت پیوستگی کامل سطوح دیوارها و همچنین ایجاد

بستر مناسب برای نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع

پلاستر کاریهای مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا میشود

شبکه مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی

و انفصال در کار جلوگیری خواهد کرد

تناسب تعداد رابیتس خریداری شده با متراژ کاری

از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد 2.40*0.6 سانتیمتر میباشد

استفاده از رابیتس استاندارد

گاها مشاهده میشود برخی از اجرا کنندگان رابیتس با تاکید بر روی خرید رابیتس

نیمه سنگین (800 الی 900) گرمی 9ستون به کارفرما تنها به سرعت اجرای کار میاندیشند

و نه کیفیت و میزان مصرف گچ که البته این مورد بیشتر در مصارف

ساختمانی (اجرای سقف کاذب ) مشاهده میگردد و برای این نوع مصارف رابیتس 13 ستون نیمه

 سنگین یا سنگین پیشنهاد میگردد

استفاده از رابیتس گالوانیزه باکیفیت

بیشتر ...آخرین رویدادها
بیشتر ...محصولات