امروز : پنجشنبه 14 فروردین 1399
  
رول-فرمینگ-سینوسی-ذوزنقه-طرح-سفال-سه-کارهرول-فرمینگ-طرح-سفال-ژنوارولفرمینگ-دوطبقه-دامپا-طرح-سفال-ژنوارول-فرمینگ-تولید-زدرول-فرمینگ-تولید-ال-اس-افرول-فرمینگ-طرح-سفال-فلاشینگ-(پرچین)نوار-بر-طولیرول-فرمینگ-سینوسی-دستگاه-پروفيل-كنافرول-فرمینگ-طرح-سفال-موج-دریارول-فرمینگ-طرح-سفال-پالرمورول-فرمینگ-کرکره-ذوزنقه
:: مشتریان ما
1

شهر

خريدار

دستگاه

2

لاهيجان

زحمتكش

سينوسي

3

لاهيجان

زحمتكش

طرح سفال پالرمو

4

ساري

عندليب

طرح سفال پالرمو

5

ساري

عندليب

طرح سفال موج دريا

6

ساري

عندليب

طرح دامپا

7

نكاء

رجب نژاد

طرح سفال پالرمو

8

چالوس

شائقي

طرح سفال پالرمو

9

شهسوار

دليلي

سينوسي

10

شهسوار

دليلي

طرح سفال پالرمو

11

شهسوار

دليلي

دامپا

12

رفسنجان

ميرزايي

طرح سفال سوئدی

13

گنبد

كر

سينوسي

14

آق قلا

ايري

سينوسي

15

شيروان

سعادت

سينوسي

16

قوچان

ميرزازاده

سينوسي

17

اصفهان

خاشعي

سينوسي

18

اصفهان

حاتمي

دو طبقه سينوسي و ذوزنقه

19

شيراز

شمسي

ذوزنقه

20

شيراز

حيدري

سينوسي

21

شيراز

حيدري

طرح سفال

22

عسلويه

غلامي

ذوزنقه

23

عسلويه

غلامي

دوطبقه

24

بوشهر

تيموري

دو طبقه سينوسي و ذوزنقه

25

گاو بندي بوشهر

فيروزي

دو طبقه سينوسي و ذوزنقه

26

اراك

اسكندري

سينوسي

27

اراك

داوود آبادي

طرح سفال پالرمو

28

بروجرد

نقدي

طرح سفال پالرمو

29

اراك

كاووسي

سينوسي

30

لامرد فارس

رحيمي

سينوسي

31

عراق

شركت مناهل الغدير

ذوزنقه

32

مشهد

جلالي

متال دك

33

بروجرد

نقدي

طرح سفال

34

بروجرد

نقدي

سينوسي

35

بروجرد

نقدي

طرح دامپا

36

ايلام

آرمند

سينوسي

37

تبريز

حسن پور

ساندويچ پنل

38

بندرعباس

پزشكپور

ذوزنقه

39

اراك

داوود ابادي

طرح سفال

40

فارس

اولادشنبه

سينوسي

41

آمل

ثاني

سينوسي

42

قزوين

منوري

سينوسي

43

آمل

ثاني

طرح سفال ايتاليايي

44

آمل

ثاني

طرح سفال سوئدي

45

آق قلا

جليلي

سينوسي

46

بوشهر

فيروزي

دوطبقه سينوسي و ذوزنقه

47

ارسنجان

زارعي

سينوسي

48

اروميه

آغاسي

دوطبقه ذوزنقه و سفال

49

فارس

پوراسمي

سينوسي

50

ساري

عندليب

طرح سفال ژنوا

51

اروميه

حسيني آلمان آبادي

طرح سفال شادولاين

52

آمل

ثاني

ذوزنقه

53

آمل

ثاني

طرح سفال ژاپني

54

آمل

ثاني

دامپا

55

كابل-افغانستان

صديق صديقي

ذوزنقه

56

باكو-آذربايجان

زكي ايرنكارلي

طرح سفال
57

خرم آباد

ايرج مؤمني

طرح سفال پالرمو
58

نائين

مصطفي ملك پور

سينوسي

59

اصفهان

عليرضا زمانيان

سينوسي

60

اراك

داوود آبادي

سينوسي

61

كرج

نظري

متال دك

62

نوشهر

موسوي

ذوزنقه

63 ارسنجان فارس زارعي

 

سينوسي
64 شيراز مؤمني

 

دوطبقه سينوسي و ذوزنقه
65 كازرون موزري

 

سينوسي
66 زرين دشت فارس محرابي

 

سينوسي
67 بندر تركمن كسلخه

 

سينوسي
68 شيراز تيموري

 

متال دك
69

هرات-افغانستان

 

آرام

 

سينوسي

70

زنجان

 

قربانيان

سينوسي

71

فيروز آباد- فارس

 

زره پوش

سينوسي

72

            اصفهان

                صمدي

 

       دوطبقه سينوسي و

         طرح سفال دامپا       

73               مشهد                 محموديان               سينوسي
74               اراك                 ابراهيمي  سينوسي و طرح سفال دامپا
75                   اراك             نبوغ گرمايش اراك      گيوتين و ساندويچ پنل
76               ساري                             عندليب         طرح سفال فلاشينگ
77                  نوشهر                     موسوي          طرح سفال سوئدي
78               بوشهر                       صادقي        دو طبقه سينوسي

            وذوزنقه

79     سيرجان           زيدآبادي  سينوسي
80       زرين دشت-شيراز         نامدار دوطبقه سينوسي و ذوزنقه
81   بندرگناوه         خضرپور       طرح سفال پالرمو
82        مهاباد- كردستان          مرادي     رول برش
83    تبریز       وثوقی سینوسی
84    تبریز         وثوقی ذوزنقه
85 اردبیل  وثوقی طرح سفال فلاشینگ
86 گرگان کٌر طرح سفال ایتالیایی
87 رفسنجان رفیعی سینوسی
88 بستک-هرمزگان راهدار دو طبقه سینوسی و ذوزنقه
89 کلاله-گرگان محسن میری سینوسی
90 گنبد حسین میری طرح سفال سوئدی
91 گرگان عزیزی سینوسی
92 رفسنجان عبدلی سینوسی - رول به شیت
93 رفسنجان حمید میرزایی سینوسی - رول به شیت
94 گنبد کُر تیزه
95 شیروان غلامعلی پور سینوسی
96 شیروان تخشاه سینوسی
97 قم ملکی دامپا
98  مشهد - صادرات به ترکمنستان سالاری طرح سفال موج دریا
99 عشق آباد - ترکمنستان رجب قُف ذوزنقه
100 عشق آباد - ترکمنستان رجب قُف طرح سفال ایتالیایی
101 عشق آباد - ترکمنستان سَفَر قُف دامپا - سینوسی
102 بوشهر-تنگستان امین دشتی سینوسی
103 مشهد سجادی رابیتس
104 مشهد سجادی پرس
105 مشهد سجادی رول برش
106 شیراز-لامرد صفری سینوسی
107 شیراز-لامرد صفری ذوزنقه
108 مشهد سعید یزدانپناه سینوسی
109 مشهد سعید یزدانپناه دو طبقه دامپا و طرح سفال ژنوا
110 مشهد سعید یزدانپناه عرشه فولادی
111 گلستان-آق قلا خسروی سینوسی
112 گلستان-کردکوی عظیم زاده-داوودی طرح سفال سوئدی
113 رفسنجان محمدرضا میرزایی طرح سفال پالرمو
114 دورود-لرستان خدایی دوطبقه سینوسی و ذوزنقه
115

مراغه

علی نسل

سینوسی

116 عسلویه حاجی پور دوطبقه سینوسی و ذوزنقه با پرس
117 فارس-لارستان عباس نظری سینوسی و ذوزنقه
118 بوشهر شفیعی دوطبقه-طرح سفال 
119 بوشهر شفیعی رول به شیت
120 فارس-وراوی حسینی-غلامی  دو طبقه-طرح سفال 
121 شهریار   ریاضی F47-U36 
122 اردبیل رحیمیان سینوسی
123 بوشهر-گناوه محمدی سینوسی
124 بوشهر-برازجان آهنگ پور سینوسی
125 بندرعباس مالکی زارع ذوزنقه
126 زاهدان میرخالق سینوسی
127 یزد حسین زاده سینوسی
128 بوشهر-خورموج تیموری طرح سفال
129 نورآباد-فارس اکبرزاده سینوسی
130 داراب-فارس گودرزیان سینوسی
131 ماسال-گیلان عیسی پور سینوسی
132 ماسال-گیلان عیسی پور سینوسی ریز
133 ماسال-گیلان عیسی پور طرح سفال ژنوا
134 ماسال-گیلان عیسی پور تیزه بدون قیچی
135 گناباد غیاثی سینوسی
136 کرمان-منوجان بیت اللهی سینوسی
137 بستک-هرمزگان محمدی دوطبقه سینوسی ذوزنقه
138 شیراز حیدری ذوزنقه همراه با پرس
139 فارس-شیراز کدیور سینوسی
140 فارس-شیراز کدیور رول به شیت
141 ارومیه شرکت رویال چلیک  طرح سفال ژنوا
142

 

ارومیه شرکت رویال چلیک طرح دامپا
143 اصفهان صمدی ذوزنقه
144  افغانستان زلمای دورانی  دو طبقه ذوزنقه ژنوا 
145 گیلان پورصادقی سینوسی
  اصفهان صمدی  
146

اصفهان

صمدی طرح سفال ژنوا

147

زنجان

رضایی

سینوسی

148

آباده

کارگران

دوطبقه دوزنقه – طرح سفال جنوا

149

یزد

حسین زاده

دوطبقه ذوزنقه – دامپا

150

میناب

حیدری

دو طبقه سینوسی – ذوزنقه

151

نورآباد فارس

علمداری

سینوسی

152

سراوان – فارس

یوسفی

دو طبقه سینوسی- ذوزنقه

153

پارس آباد مغان

نورافکن

سینوسی

154

خورموج – بوشهر

دربندی

سینوسی

155

فریمان

کوکبی

دوطبقه سینوسی-طرح سفال جنوا

156

رشت

رفیعی

دو طبقه سینوسی- ذوزنقه

157

والنسیا – اسپانیا

شرکت roll steel

رولفرمینگ نبشی

158

هرات – افغانستان

حیدری

رولفرمینگ F47 کناف

159

هرات – افغانستان

حیدری

رولفرمینگ گالوانیزه UPVC

160

هرات- افغانستان

حیدری

رول برش

161

قلعه قاضی . بندرعباس

لطفیپور

ذوزنقه

162

ورامین

تاجیک

سینوسی

163

گچساران

رحمانی فرد

سینوسی

164

شیراز

مومنی

دوطبقه سفال پالرمو- ذوزنقه

165

حاجی آباد فارس

عزیزی

سینوسی

166

حاجی آباد

عزیزی

ذوزنقه

167

مشهد

یزدان پناه

دو طبقه شادولاین-جنوا

168

خرم آباد

گله داری

سینوسی

169

ابهر

گارابی

سینوسی

170

بندر انزلی

وکیلی

سینوسی

171

بندر ترکمن

کسلخه

دامپادفتر مرکزی : مازندران ، آمل ، خیابان طالقانی ، نبش اباذر 6 ، ساختمان کاج ، طبقه 6 واحد 26
کارخانه : مازندران ، آمل ، شهرک صنعتی
شماره تماس: 44151080-44151070(011)
شماره فکس: 44152631 ( 9811+ )