دستگاه رابیتس

مشخصه دستگاه  
هرزگرد  2 تني
 پرس  High Speed
 قالب  
 فرمينگ  
 قيچي فرم بر  
ميز كشش  هيدروليك
 يونيت  هيدروليك
مصرف برق   8 كيلووات
طول دستگاه   8 متر
ظرفيت توليد  180 برگ در ساعت